Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Kıyamet Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

1. din b. Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman, hesap günü, kıyamet günü, mahşer günü.
2. mecaz. Gürültülü karışıklık, gürültü patırtı: “Bağırma, çağırma, kıyamet, polisler Mustafa'yı çalyaka götürürler.” -P. Safa.
3. mecaz. Büyük felaket, afet.

Kıyamet Nedir

Kıyamet; din ve inanışlarda “Dünyanın sonu” inancı, kıyametin kopacağı ve bunun zamanıyla ilgili inanç. Ayrıca Zerdüştlük, İslam ve Hıristiyanlık gibi bazı dinlerde ölülerin diriltilerek mahşer (toplanma yeri) de toplanacağına (haşir), hayattayken yapılan iyilik ve kötülükler hakkında hesap ve hüküm verileceğine (hesap günü), iyilerin cennete, kötülerin ise cezalarını çekmek üzere cehenneme gideceğine inanılır.

Diğer İnançlarda Kıyamet

Kitab-ı Mukaddes’ten dünyanın ve insanlığın yaşı çıkarılabilmiştir. Bayezid Bistamî, Miftahu’l-Cifr adlı eserinde, Sabiler ve semavi dinlerin mensuplarının Adem’den kıyamete kadar dünyanın ve insanlığın ömrü 7000 yıl kabul ettiklerini ifade etmektedir. Yahudilere göre Adem ve Havva’nın dünyaya geliş tarihi M.Ö. 3761′dir. Kıyametin tarihi 7000-3761 = 3239; ve 3239 – 2013 = 1226 yıl sonra kıyamet beklenmelidir.

İslam İnancında Kıyamet

Kıyamet inancı İslam inancının (Akide) bir parçası ve inancın temel prensiplerinden biridir. Kıyamet Günündeki imtihanlar ve kargaşalar Kur'an ve Hadislerde tasvir edilmiş, Gazali, Ibn Kesir, Ibn Mace, Buhari gibi din bilginlerinin kitaplarında ele alınmıştır.

Kuranda Kıyamet

Kur'ana göre her insan yaptıklarından ötürü kıyamet günü yargılanacaktır. (Kur'an 74:38)
Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir! (Hacc: 1)
...Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. (Hac; 7)
İnkâr edenler, kendilerine o saat ansızın gelinceye kadar hep şüphe içindedirler. (Hac; 55)
...O saat (kıyamet), mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. (Hicr; 85)
...Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. (Nahl; 77) Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise, kıyameti inkâr edenler için alevli bir ateş hazırladık. (Furkan,11)
Bilakis kıyamet onlara vaat edilen asıl saattir ve o saat daha belâlı ve daha acıdır. (Kamer, 46) "...İyi bilin ki, kıyamet saati (zamanı) hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler” (42:18)
Kıyamet günü için Kur'anda Saat (6:31, 42:17), Hesap Günü (15:35, 26:82, 38:16, 40:27), Hüküm (Ceza) Günü (74:46), Karar (Ayrım) Günü (44:40) Toplanma Günü (42:7) ve Sur'a üflendiği gün (6:73, 20:101, 23:101, 74:9-10) ifadeleri de geçmektedir.

Kıyamet Alametleri

Bazı hadis kaynaklarında mesih, mehdi, deccal gibi kıyamet kopmadan önce gerçekleşmesi beklenen olaylar anlatılır ve bunlar kıyamet alametleri olarak değerlendirilir. Ancak bunların tamamen uydurma ve düzmece olduğunu belirten ilahiyatçılar da bulunmaktadır.[1] Kıyamet alametleri konusunda diğer bir yaklaşım da Ortadoğu bölgesinde benzerleri tarih boyunca onlarca kez olmuş olan olayların güncel olanlarını arka arkaya sayıp insanların zihninde yakın zamanda bir mehdi ve kıyamet beklentisi yaratılmasıdır.

Kıyamet Hakkında Bilimsel Öngörüler

Evrenin geleceği ve yok olması ile ilgili birkaç teori bulunmaktadır. Bu teorilere göre evren genişlemesini sürdürecek ve soğuyacak, veya tekrar kendi üzerinde büzüşecek veya bir yırtılma ile evrenin varlığı son bulacaktır. Bu teoriler evrenin tesbit edilen yaşından daha erken bir kıyamet takvimi öngörmemektedir. [2]

Kıyametle ilgili kehanetler

Hadisler Muhammed'in ölümünden birkaç asır sonra kayda alınan islamın sözlü kültür ürünleridirler. Bu sözlerin Muhammed'e ait olmaları konusu tartışmalıdır.
Bazı hadislere göre Dünyanın (muhtemelen insanlığın) toplam ömrü 7 bin yıldır  ve Muhammed’in zamanına kadar bunun 5.600 yılı geçmiştir:
Enes b. Malik 'den, O dedi ki Resulullah buyurdu: "Dünyanın ömrü, ahiret günlerinde yedi gündür. Allah-u Teala buyurdu ki: Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Kim bir din kardeşinin Allah yolunda bir ihtiyacını görürse, Allah Teala onun için gündüzlerini oruçla, gecelerini de ibadetle geçirmişcesine şu dünyanın yedi bin yıllık ömrü müddetince sevap yazar."[3]
Dakkak b. Zeyd-ü Cüheni 'den rivayet ettiler. Ben gördüğüm bir rüyayı Resulüllah'a anlattım. Bu rüyada Peygamber yedi basamaklı bir minberin en üst basamağında idi: O buyurdu ki, Yedi basamaklı gördüğün minber şu dünyanın ömrü olan yedi bin senedir. Ben de O 'nun son bininde olacağım. [4]
Ahmet İbni Hanbel ilel'inde nakletti. Dünyadan beş bin altı yüz yıl geçmiştir.[5]
Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beşyüz (1500) seneyi aşmayacaktır.[6]
"Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek." [7], [8], [9]

Kaynaklar

 1.^ http://www.kurandakidin.com/2011/10/20-kiyamet-alameti-uydurmalari-isalar-mehdiler/
 2.^ http://www.ntvmsnbc.com/id/25020632/
 3.^ Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 88
 4.^ Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 89
 5.^ Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, s. 89
 6.^ Celaleddin Suyuti'-El-Keşfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar; Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri Pamuk Yayınları, s. 299
 7.^ Suyuti, el-keşfu an mücavezeti hazihil ümmeti el-elfu, el-havi lil fetavi, Suyuti. 2/248
 8.^ Ruhul beyan. Bursevi. (arapça) 4/262
 9.^ Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-ilel, s. 89


Kıyamet Resimleri

 • 0
  Kıyamet Günü 3 yıl önce

  Kıyamet Günü

Kıyamet Sunumları

Kıyamet Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kıyamet Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  Kıyamet Nedir?
  dünya durdukça, uzun süre
  Cümle 1: Dedi kim tazeliğim çağında / Bir gülün bülbül idim bağında. - Ataî


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Kıyamet Günü
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin